آخرین اخبار : 

NFPA codes & standards

NFPA Codes & Standards کدهای پیشگیری از حریق : NFPA 1 دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن : NFPA 2 استاندارد تستهای یکپارچه پیشگیری : NFPA 3 ازحریق و سیستمهای ایمن زندگی استاندارد

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

حریم خطوط برق و آیین نامه های مربوط

image

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

ایمنی فردی

images

ایمنی فردی یکی از مشکلات صنایع بالاخص در کشورهای در حال توسعه ، مشکلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع می باشد.ایمنی به عنوان شاخصی در خصوص درجه نسبی

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

طرح ایجاد تغییر نگرش در HSE

hse

طرح ملی تغییر رفتار نسبت به مسائل HSE این طرح جامع یک دوره آموزشی یک روزه است که تمام مدیران، سرپرستان و کارگران کارفرما و پیمانکار که تمایل به کار

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

وسایل حفاظت فردی

حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

اصول حفاظت و پیشگیری از آتش سوزی در اتاق های اسپری کردن رنگ

طب کار,حریق

تشاصول+حفاظت+و+پیشگیری+از+آتش+سوزی+در+اتاق+های+اسپری+کردن+رنگ

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

استرس و راه های پیشگیری آن

استرس

استرس+و+راه‌های+پیشگیری+از+آن  

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی

چگونه محیط کار سالمتری داشته باشیم؟

image

ادامه مطلب ...

نویسنده لطفی

بیماری مرس

image

ادامه مطلب ...

نویسنده شیدا مردانی

تشخیص آریتمی قلبی

طب کار,بیماری قلبی دیابتی

ادامه مطلب ...

نویسنده مردانی